Marketingové konzultace tel: +420 603 922 253, e-mail: info@development4project.cz
Marketing jako nástroj moci a manipulace

Mýtus 4 – Marketing jako nástroj moci a manipulace (marketingová série)

Marketing je nástroj úspěchu i prosperity. Bohužel však každá mince má 2 strany a to platí i pro marketing. Marketing je totiž také nástrojem moci a manipulace.

Tento díl bude trochu jiný a jeho cílem je poukázat na zodpovědnost marketingových manažerů a firem za své marketingové kampaně, jelikož ne každý si uvědomuje, co jeho marketing může způsobit…

Víte, jak se dostali a stále dostávají k moci radikální víry, hnutí či politické strany nebo firmy, které jsou nyní leadery na trhu, ač všichni vědí, že nejsou morálně uvědomělí?

Kvůli jejich programu, cílům, penězům, množství příznivců či snad strachu okolí? 

Všechny zmíněné faktory důsledek rozhodně mají. Největší z nich a hlavním důvodem, proč se dostávají k moci špatní lidé, je však právě marketing. Žádný z výše uvedených subjektů by se nedostal k moci a neměl tedy příležitost svévolně ovlivnit své okolí, kdyby o něm nikdo nevěděl. 

Marketing totiž není o tom postavit reklamu na sítích nebo pověsit plakát na předměstí. Marketing je o intenzivní a dlouhodobé komunikaci směrem k lidem a to v různých, vzájemně se podporujících formách.

Tedy… chcete získat peníze a moc? Pak dělejte pořádný marketing. Ovšem s mocí přichází zodpovědnost a to je právě to, o čem se už tak nemluví a naprosto si neuvědomujeme následky.

Kolikrát se vám v životě stalo, že vám někdo nasliboval hory doly, a když se dostal k moci, díky které by to mohl všechno změnit, jakoby zapomněl, co slíbil?

Já už nesčetněkrát, a to ve stovkách příběhů mých klientů i mého okolí. Už jen naše politická scéna je toho zdárným příkladem. O tom však tento článek není.

Když se člověk pustí do marketingových aktivit, chce většinou prodat nebo z toho získat přínos pro sebe, své příznivce, zaměstnance či rodinu. Pokud člověk nemá správnou míru osobní zodpovědnosti a integrity, je schopen naslibovat hory doly, jen aby “prodal” či prosadil svou, a už se příliš nezaobírá tím, zda to po získání moci splní nebo zda je to eticky a morálně v pořádku. 

Ovšem neuvědomuje si (v tom lepším případě), že svým marketingem a neustálým kontaktem získává nad lidmi, které oslovil, moc. Díky tomu, že má firma, subjekt či politická strana dobrý marketing a jde stále vidět, ji lidé věří čím dál víc.

Marketing jako nástroj moci a manipulace

V poslední době se však setkávám v naší společnosti s tím, že opravdový leadeři marketingu svou moc zneužívají k manipulaci lidmi a nehledí na následky jejich prohlášení.

Už léta prosazuji názor a opakuji v mnoha svých článcích, že pravou motivaci člověka poznáte až ve chvíli, kdy má dotyčný moc. Což už je chvíle, kdy s tím nemůžete moc dělat a můžete jen přihlížet následkům. Fašismus měl také dobrý marketing, vlastně nejlepší v historii vzdělané společnosti a jak to dopadlo…

Jak poznat správnou motivaci člověka? Sledujte jeho vývoj od chvíle, kdy moc neměl, přes to, kdy jí získával, až po to, kdy ji získal a sledujte, jak dotyčný jedná, jak se profiluje, ale hlavně se řiďte zdravým rozumem. Nejspíš to nebudete moci už nijak ovlivnit, ale můžete být alespoň mentálně zdraví a uvědomělí, abyste se nestali obětí manipulace a hlavně ten daný subjekt  nepropagujte dál, nemluvte o něm. Čím více o něm mluvíte, tím větší moc získává. Je v pořádku na něj upozornit, ale to mnohdy stačí..

A jak dělat marketing?

Uvědomit si moc, kterou tím získáváte a následky, které můžete způsobit. Protože svým přístupem neovlivňujete pouze dané lidi, ale také celý budoucí trh a generace. 

Cíl tohoto článku? Pouze osvěta a ukázka i druhé strany marketingu. Jednak se o tom nemluví, i když by mělo, ale hlavně, když to správně pochopíte, získáte velkou výhodu pro svůj budoucí život a své rozhodování.

Pokud cítíte potřebu se k článku jakkoliv vyjádřit budu moc rád.

Co nás čeká dál?

 1. Mýtus 0: Vítejte v době informační;
 2. Mýtus 1: Reklama mi nefunguje;
 3. Mýtus 2: Marketingový MIX je přežitek;
 4. Mýtus 3: Marketing je zkrátka podvod;
 5. Mýtus 4: Marketing jako nástroj moci a manipulace;
 6. Mýtus 5: Marketing nepostavíme za den;
 7. Mýtus 6: Kvalitní produkt/služba se prodává sama;
 8. Mýtus 7: Komu prodáváte aneb mrtvé duše marketingu;
 9. Mýtus 8: Vy jako váš zákazník – přímou cestou do záhuby;
 10. Mýtus 9: Neprodávejte, předávejte a to pořád;
 11. Mýtus 10: Neznalost zákazníka neomlouvá;
 12. Mýtus 11: Produkt nebo služba, a proč ani jedno neprodáte;
 13. Mýtus 12: Za noc milionářem;
 14. Mýtus 13: Marketing na tělo;
 15. Mýtus 14: ???
Přesunout se na začátek