Marketingové konzultace tel: +420 603 922 253, e-mail: info@development4project.cz

Marketingový MIX

Mýtus 2 – Přežitý marketingový mix (marketingová série)

V posledních článcích našeho marketingového seriálu jsme se bavili o tom, jak jsou lidé přehlceni informacemi, jak se to projevuje například na doručitelnosti e-mailů, a v neposlední řadě jsme se zmínili  o tom, jak nevyhodnocovat marketingová data. Nyní se zaměříme na mnohem starší problematiku, řekl bych i zřídlo marketingu, a tím je marketingový MIX. Zodpovíme […]

Přesunout se na začátek