Marketingové konzultace tel: +420 603 922 253, e-mail: info@development4project.cz
zpetna_vazba_vs_kritika

Zpětná vazba nebo kritika?

Stále si mezi lidmi všímám problému, který sice nepůsobí nijak závažně, avšak je skutečně dosti závažný… Zkuste se zamyslet nad tím, co ve vás vyvolává slovo zpětná vazba.

A co kritika?

I když se to nezdá, kritika a zpětná vazba jsou dle mého názoru dva úplně odlišné výrazy, avšak mnoho lidí si je velice snadno plete. Při záměně tak může lehko druhému člověku nechtěně ublížit a demotivovat ho. Ten rozdíl mezi významem kritika a zpětná vazba není na první pohled jasný, ale po rozebrání vám to možná docvakne a nejspíš se s tím i ztotožníte, nebo s tím také vůbec nebudete souhlasit. I to se může stát.

Podívejme se na definici těchto dvou různých pojmů:

Zpětná vazba

Norbert Wierner jí krásně definoval: „Zpětná vazba je jako slepecká hůl, která dává slepci zpětnou informaci o jeho pohybu a ovlivňuje tak jeho pohyb následující.“

K tomuto výroku snad není co dodat.

Kritika 

(z řeckého krinein a kritiké techné – umění rozlišovat a posuzovat)

Toto slovíčko nese význam hodnocení, rozlišení a posuzování dané věci či činnosti.

zpetna_vazba_vs_kritika

Stale více se setkávám s tím, že lidé nevědí, co tyto pojmy znamenají, což mě vcelku zaráží. Mezi nimi  je totiž jen tenká mezera. Krok vedle, a najednou můžete mít na svědomí, jestli Titanic havaruje, nebo se ledovci vyhne.  A myslím to vážně, protože  na  člověku hned poznáte, zda dostal zpětnou vazbu nebo kritiku a hlavně jaké obdržel informace. Poznáte to i na sobě. Hned vysvětlím jak a proč. Kritiku a zpětnou vazbu rozlišuji na základě svého uvážení a svých zkušeností,  tedy, co mně funguje. Může se stát, že budete nesouhlasit, ale to je v pohodě. Kritizovat vás rozhodně nebudu.

Když někdo požádá  o zpětnou vazbu neboli feedback, je tak motivován k vylepšování a sebezdokonalování se ve svém oboru a vůbec celkově v tom, co dělá. Očekává tak, že  dostane tip na zlepšení. Získá objektivní pohled třetí osoby, který ho posune. Stejnou hodnotu má získávání zpětné vazby, protože zpětná vazba je subjektivní pohled jiné osoby na vaše jednání a práci. Přestože se jedná skutečně o subjektivní postoj, může mít zpětná vazba objektivní charakter. Podle průzkumů jsou totiž ostatní lidé schopni odhadnout jiného člověka lépe než on sám. Máme prý sklony se nadhodnocovat nebo podhodnocovat a mnohdy čelíme „provozní slepotě“ a mohou nám tak unikat podstatné věci.

Na základě vyžádání zpětné vazby můžete objevit věci, které vy sami nevidíte, ale nějak na své okolí působíte a podle toho vás vnímá a častokrát ani nevíte, proč tomu tak je!

Tady nastává první zlom. Člověk vyžadující zpětnou vazbu nechce  znehodnotit vše, co dělá, ale chce hlavně vědět,  že  i když  je stále na  čem pracovat, není vše, co doposud udělal k ničemu a že váš názor je upřímný, protože to tak cítíte. Chce vědět, že mu zpětnou vazbou chcete pomoci, ne mu škodit.

Co tím myslím? Schválně si vzpomeňte, zda jste se setkali se situací, kdy někdo dával feedback, zda poukazoval jen na chyby,  nebo dal i v zápětí tip na řešení či  zdůvodnil, proč  si myslí, že je to  chyba. Sdělil svůj pocit, jaký ze situace, na kterou dává zpětnou vazbu, má?

A to je podle mne ta hranice. Pokud ve zpětné  vazbě není důvod, proč  poukazujete na chyby a ještě k tomu nepřidáte i návrh řešení nebo nesdělíte svůj pocit, který může být důvodem zpětné vazby a jen chyby zdůrazňuje, nejste konkrétní a možná ani korektní – je to pouze hodnocení. Co je významem slova kritika? Právě  hodnocení.

Správná zpětná vazba by měla splňovat základní strukturu:

Popis – konkrétnost situace, nebýt obecný při zpětné vazbě, snažte se popsat důvod zpětné vazby co nejvíce, protože jen tak si z toho člověk přijímající zpětnou vazbu něco vezme.

Pocit – sdělit tomu člověku váš pocit ze situace, na kterou zpětnou vazbu dáváte. Je to pro toho člověka více objektivní a méně útočné, protože vám řekne, jak na něj ta situace působila.

Příště – zpětná vazba musí být směrována na budoucnost! Poukažte na možné řešení, naveďte toho člověka, aby se mohl zlepšit, umožněte mu to.

Tohle je jedna ze struktur zpětné vazby. Všechny 3 části spolu úzce souvisí, a pokud v ní bude z částí jedna chybět, nebude zpětná vazba účinná.

zpetna_vazba_vs_kritika

Kritika a zpětná vazba je velice aktuální a důležité téma. V případě, že by kultura zpětné vazby fungovala všude, bylo by řešení daných věcí mnohem efektivnější.

Je důležité  tyto  dva pojmy rozlišit, nebo to způsobí  dřív  nebo později problémy, ať už  na vaší straně, anebo straně  druhé.

Podle mě  je slovo kritika naprosto zbytečná, ale feedback neboli zpětná vazba je nástroj, jak zlepšovat  sebe a lidi kolem sebe.

 Je to hodně důležité, ale mnoho lidí jí dávat neumí nebo dává špatně. Možná jí dávat nechce, protože nezná její hodnotu.

Pak jsou tu lidi, kteří vazbu přijímat nechtějí, nebo to neumějí. Pokud chcete správně dávat zpětnou vazbu, nejlepší cesta je jí přijímat, vyžádat si jí, říct si o ní, ať víte, jak na své okolí svým jednáním působíte. Ať jim ukážete, jak se díky ní zlepšujete. Ukážete, proč je důležitá a jak je důležité jí dávat a taky přijímat.

To funguje i ve firmách. Je jedno, zda je to nadnárodní firma nebo s.r.o. o pěti zaměstnancích. Pokud chcete, aby lidé ve vaší firmě dávali zpětnou vazbu, tak jí musíte dávat předně vy! Jít příkladem. To funguje nejvíce, fungovalo a vždy fungovat bude.

Správné dávání zpětné vazby se zdá jednoduché, ale je to tak trochu umění a ne vždy funguje.  Je super skvěle dávat zpětnou vazbu, ale rozhodující je nakonec ten, kdo ji přijímá, protože jen ten rozhodne:

  1. co si z ní vezme,
  2. jaký pocit z ní bude mít,
  3. co s ní udělá.

Ale hlavně jen on s ní něco ve svém jednání může skutečně udělat.

Zpětnou vazbu má mnoho lidí spojenou s negativitou, protože možná třeba už mnohokrát zažili „zpětnou vazbu“, která jim nebyla ani trochu příjemná, protože její přijímání je taky tak trochu umění. Ne vždy máte sílu s tím něco dělat, protože možná ztratíte ideály, které jste si vytvořili. Budete zmateni ve vnímání svého okolí nebo zmateni z toho, jak vás okolí vnímá.

Zkuste však brát zpětnou vazbu, jako něco, co vás může posunout, protože tohle má být cílem zpětné vazby, i když je podána třeba špatnou formou. Není to něco, co vám má ukázat, jak jste neschopní a nic neumíte, či jste ztracený případ. Nejste! Na každé vazbě je totiž něco pravdy. I kdyby bylo 90 % nepravdy, a vy jste si toho byli dobře vědomi, tak právě i těch 10% vás může posunout. Zaleží to jen na vás. Vy rozhodujete, co si z ní vezmete a zda ji vůbec přijmete. Ano, občas to není lehké, ale právě bolest nás posune nejvíce. Je to tvrdé, ale je to pravda. Nesnažte se tu bolest oddalovat, nepřijímat. Naučte se tu bolest poznávat a berte ji samotnou jako motivaci k jejímu překonání.

Sheila  Heen je člověk, který studuje zpětnou vazbu už přes 20 let a učí, jak ji správně dávat a přijímat. Je to opravdová specialistka na zpětnou vazbu.   Podle ní je zpětná vazba j na křižovatce dvou lidských potřeb:

  1. Učení a růst – seberealizace
  2. touha být přijati takoví, jací jsme.

A o tom to je.

Takže si to shrneme:

Kritika může být zbraň  hromadného ničení, ale správná zpětná vazba je atomový kryt. Nebojte se dávat zpětnou vazbu, ale ryzí zpětnou vazbu, kterou lidé ocení.

Jaký typ zpětné vazby máte rádi vy? Znáte jiné způsoby jejího dávání nebo přijímání? Napište o tom do komentářů. 

Chcete získat zpětnou vazbu na Váš projekt, web či marketing? Zkuste naši analýzu zdarma.

Budu rád také za komentář zde, jak na Vás článek působí a zda s tím souhlasíte nebo nikoliv. Jsem rád i za typy na zlepšení. 🙂

Přesunout se na začátek