Marketingové konzultace tel: +420 603 922 253, e-mail: info@development4project.cz

SEO faktory, které můžeme ovlivnit

SEO je v první řadě dlouhodobá záležitost, která se projevuje až s odstupem let. Tedy je dobré mít kvalitní základy, které se v čase budou úročit.

Nejdůležitějšími faktory v SEO jsou – roboti vyhledávačů + zvyklosti hledání lidí na internetu. Ani jedno nemůžete ovlivnit. Můžete jim jít jen naproti. Veškerými marketingovými kroky lidi učíte Váš web hledat, a to je pro SEO velmi důležité. Jinak je to vše závislé na tom, jak web působí na roboty.

V SEO je kolem 150 faktorů a drtivá většina jsou algoritmy, kombinace zmíněných faktorů apod, tedy je ovlivnit nemůžem. Máme však pár zdrojů, které ovlivnit můžeme.

Ovlivnitelné zdroje

Struktura nadpisu (H1 – H6)

Jedná se o důležitost nadpisů na daném webu. Slouží k lepší čitelnosti webu roboty, jedná se o poměrně silný zdroj, který ovlivnit můžete.

Je třeba se však držet několika podmínek:

  1. H1 – nadpis nejvyšší důležitosti na každé stránce má být jen 1x – často je to název (titulek) stránek.
  2. Nadpisy musí jít sestupně tedy: H1, H2, H3, H4, H5, H6.
  3. Je už prakticky jedno, kolik dalších (mimo H1) ze zmíněných nadpisů na webu máte, když jdou sestupně.

Klíčová slova v url adrese stránky

Ukázka výsledků vyhledávání - SEO

Když se podíváte na tento screen, vidíte, co ukáže robot první, když lidé něco na internetu hledají.

Je tam:

  • URL
  • Titulek stránky
  • Meta description (popisek pro vyhledávače – má mít maximálně 150 znaků) 
  • Přiřazené stránky (to se řeší přes kód, a také na základě toho, co lidé na webu rozklikávají nejvíce)

Logicky můžete tedy odvodit, že tyto prvky zhodnocuje robot vyhledávačů v první řadě, což je pravda. Pak jde hlouběji do kódu a bere další faktory a nahoře je url adresa. Tedy je vhodné v ní mít správná klíčová slova.

Meta description (popisek pro vyhledávače)

Tento popisek má maximálně 150 znaků a měl by být na každé stránce. Je to zároveň to první, co člověk ve vyhledávání uvidí, a na základě čeho se rozhodne kliknout. Na konci by tedy měla být výzva k akci. 

Určitě nepoužívat nic neříkající fráze (jako “světlo do vaší firmy”). Zde musí být jasné, věcné a s odpovídajícím klíčovým slovem. Říká se, že už to vyhledávače příliš neřeší, ale z dat, která mám, a také vzhledem ke zvyklostem lidí, to není úplně přesné.

Struktura URL stránek na webu

Dalším poměrně důležitým faktorem je url stránek na webu a jejich vzájemný vztah. Tedy určování, která stránka je nadřazená, podřazená apod. 

Například stránka nejvyšší úrovně: úvodní strana – její podřazené stránky jsou marketing, tvorba webu apod. Tato struktura url pomáhá robotům web lépe číst a uvádět do výsledků vyhledávání ve správné souvislosti. A spojil si například Development4Project (název úvodní strany) s marketingem a weby.

Alternativní popisky a titulky obrázků

Dalším poměrně důležitým zdrojem pro SEO, na který se často zapomíná, jsou alternativní popisky obrázků. Obrázky mají velké podíly ve vyhledávání. Je tedy nutné je brát v úvahu. Roboti neumí číst obrázky, ale čtou texty. Tedy když máte nahraný obrázek s názvem dcm25634, tak z toho robot nepozná zhola nic. Podrobněji, co tam psát a v jaké formě rozepisuji v tomto mém článku.

Zpětné odkazy na web

Jsou to odkazy z třetích stran, webů, souvisejících s Vaším odkazem. Tedy se vyplatí mít odkazy na sítích, na Google, v Google firmách, Seznam firmách a také v databázích firem, účetních nebo jiných webu týkajících se účetnictví. Zpětné odkazy jsou velmi silným SEO faktorem. Počítá se také prolinkování článku na Vašem webu mezi sebou.

Blog

Velmi silným faktorem SEO je blog a články na něm. Každý noví článek je důvod, aby roboti znovu prošli pořádně Váš web, a také důvod pro lidi na web přijít. Čím aktivnější na blogu jste a čím více výše zmíněných faktorů používáte (počítají se tam všechny zde zmíněné), tím více půjdete vidět.

Google, Seznam reference

O těchto zdrojích se zatím ve vztahu k SEO baví v uzavřených okruzích SEO konzultantů. Google však sám sdělil, že bude více upřednostňovat weby, které mají reference na internetu, to samé platí u Seznamu. Tento rok to má mimochodem Google mezi hlavními tématy a bude dle toho konfigurovat své roboty. Kromě toho to velmi dobře vypadá i pro lidi.

Aktivita a profily na sociálních sítích

I profily na sítích, příspěvky či komentáře, kde na web odkazujete, patří k poměrně silným SEO faktorům pro roboty vyhledávačů. Opět platí, čím aktivnější, tím lepší.

Klíčová slova

Využívání klíčových slov z Vašeho oboru v url, titulcích, nadpisech, článcích, meta description, popiscích obrázků, stále patří k faktoru, který protíná všechny zmíněné a je pro výsledky vyhledávání poměrně rozhodující.  

Ovšem už nefunguje takové to, že dáte do popisků, titulků a článku za sebou x stejných klíčových slov. Slova musí být součást celku a v kontextu. Pokud je budete dávat, jen aby byly, tak Vás roboti naopak ve vyhledávání budou postihovat.

Jakákoliv reklama (na internetu hlavně ta placená)

Bohužel mezi zdroje SEO, které roboti hodnotí, patří i Vaše reklamní aktivity na internetu. Ač nikdo přímo nenapíše, že když děláte placenou reklamu, je vyšší SEO. Mohu potvrdit, že to roboti berou v úvahu a to mám potvrzeno prakticky ze všech projektů, kde jsem reklamu dělal. Jde o to, že reklamou dostáváte lidi na web, a tím zvyšujete Rating (sílu webu ve vyhledávačích) a Rating webu je velmi silný SEO faktor.

Stáří domény

Dalším faktorem, který je zhodnocován v SEO, je stáří domény. Logicky platí: čím starší doména, tím více jde vidět. Samozřejmě však ve vztahu ke zmíněným faktorům.

Faktorů je ještě řada, ale tyto jsou nejvíce používané a ty, které můžete do značné míry ovlivnit. Závěrem bych rád upozornil, že SEO nefunguje tak, že se zaměříte na jeden SEO faktor a ten vylepšíte maximálně.  Datová analytika vyhledávačů je nesmírně pokročilá technologie, která potřebuje (v tomhle případě k zobrazení výsledků ve vyhledávání) opravdu mnoho na sebe navzájem navázaných informací. Tedy pokud chcete mít dobré SEO, pak se zaměřte na vše, co můžete.

Stejně tak nefunguje to, že si vše nastavíte na stávajících stránkách, příspěvcích na blogu a u nových to dělat nebudete. Roboti se na weby vracejí každý den, aktivitu sledují a pokaždé znovu zhodnocují zmíněné faktory, mezi sebou vše kombinují a dělají si o webu obrázek. Aktivita na webu (přidávání nových informací například formou článku), patří také k SEO faktorům.

Pokud už se SEO optimalizací začnete, je třeba ji dělat stále a všechny faktory využívat u každé nové stránky, jinak je vše neskutečná ztráta času bez výsledku. Ne nadarmo je SEO Engineering samostatný obor. 🙂 

Kdyby něco nebylo jasné, napište.

Máte dotazy nebo návrhy na zlepšení? Chcete vědět, jak na tom Váš web z pohledu SEO je? Pak mě kontaktujte.

Přesunout se na začátek